Toyota Corolla sedanХарактеристики:

Година 2008
Двигател 1.4 D4-D
Места 4+1
Багажник 350l
Екстри аларма
централно
ABS
климатик
ел. пакет
въздушни възглавници
MP3 

Общи условия и цени:

Неограничен километър пробег
2-4 дни 5-8 дни 9-15 дни 16-29 дни уикенд месец депозит
35,00  € 31,00  € 28,00  € 27,00  € 90,00  € ask 200,00  €

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ за Наем на автомобили от Sand Grouse Auto

1. Автомобилът под наем се предоставя за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в добро техническо състояние и пълна изправност, снабден със задължително оборудване изисквано от органите на КАТ.

2. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне колата под наем, заедно с всички предадени му документи, в уговорения срок и първоначален пункт, съгласно, този договор. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не върне рентакар автомобила в посочения срок, той заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ както следва:

2.1. За закъснение при връщане на наетия автомобил повече от 1 час се таксува 50% от базовата цена по ценова листа, представляваща неразделна част от настоящия договор.

2.2. За закъснение повече от 3 часа се заплаща пълната наемна цена на автомобила за 1 ден, по ценова листа на Sand Grouse Auto.

2.3. При закъснение повече от 12 часа, от момента на изтичане на този договор, без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ на място, се счита за присвояване на наетия автомобил и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи на МВР и Застрахователната компания, като обявява наетото МПС и НАЕМАТЕЛЯ за издирване, а депозита остава в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.

3 .Наемната цена на автомобила се изчислява на базата на тарифите, определени в ценовата листа. Наемният период се изчислява на
базата на 24 часа.

Наемната цена включва:

 • 24ч.наем на автомобил;

 

 • неограничен пробег;
 • застраховки "Гражданска отговорност"; "Пълно автокаско" и
  "Злополука на местата в МПС";
 • платени пътни такси за територията на Република България;
 • 20% ДДС;
 • допълнителен шофьор;
 • допълнително оборудване: Навигационна система; детски столчета, багажници, вериги за сняг и др.;
 • безплатна доставка и прибиране на наетия автомобил в рамките на гр. София, при наем над 5 дни, в рамките на работното време на компанията(от 09:00 до 19:00 - без почивен ден).

Цената за наем на кола не включва:

 • гориво /автомобила се наема с пълен резервоар и се връща по същия начин/;
 • застраховки за пътуване извън територията на Република България;
 • Щети по гумите на наетия автомобил; 
 • доставка и прибиране на наетия автомобил, извън територията на София е възможна, като за тази услуга се заплаща допълнително по 0,20 евро/км.
 • Ако се нуждаете от доставяне или прибиране на наетия от Вас автомобил, от място различно от офис "Sand Grouse Auto" Рент а кар, моля разгледайте по-долу представените допълнителни такси.Допълнителните такси са валидни в случаите, в които Вашия наем на автомобил е под 5 дни или часът на доставка и обратно взимане на наетия автомобил е извън рамките на работното време на "Sand Grouse Auto" Рент а кар България. 

Часови зони и тарифи за доставка и прибиране на автомобили от адреси в рамките на гр. София при наем на автомобил за период под 5 дни:

Понеделник – Неделя

08:30 – 19:00 ч.

19:00 – 22:00 ч.

22:00 – 08:30 ч.

5 евро

10 евро

20 евро

4. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит на база тарифите в ценовата листа. Депозитът представлява гаранция (виж "Отговорности, права и задължения ня Наемателя") и не може да бъде използван за плащане при удължаване на срока. Депозитът се връща на НАЕМАТЕЛЯ, след като бъде върнат автомобила. При установяване на дребни повреди или липси (включително и по-малко гориво от договореното), стойността им се удържа от депозита.


ІІ.ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ.

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, когато е невъзможно той да продължи изпълнението на договора по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на фирмата.
2. НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които НАЕМАТЕЛЯТ или трето лице предизвиква в следствие на техническа неизправност, доказана с независима техническа експертиза.


ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

1.1.Да използва наетия автомобил по предназначение.

1.2.Да се отнася грижливо към автомобила, да съхранява документите и ключовете на автомобила със себе си.

1.3.Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност ( при договори сключени за период над 14 дни) и поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода на валидност на договора, отстраняването й се извършва от компетентни лица, след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ.

1.4.При настъпване на злополука, щета или повреда да извика органите на КАТ независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил.

1.5.Да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания за изясняване на случая.

2.  НАЕМАТЕЛЯТ няма право:

2.1.Да използва наетия автомобил за теглене на друг автомобил и ремаркета, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари.

2.2.Да не управлява наетия автомобил, когато той е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество.

2.3.Да не отдава на други лица управлението на наетия автомобил с изключение на упълномощените за това лица в този договор, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП и действащите закони на Република България.

3. Водачът на наетия автомобил трябва да притежава валидно удостоверение за правоуправление на МПС най-малко от 1 година, валидна лична карта и/или паспорт.


ІV.ЩЕТИ И САНКЦИИ

1. За щети по вина на НАЕМАТЕЛЯ в резултат на неправомерно използване на наетия автомобил, които не покриват застрахователните условия, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълния размер на щетата.

2  Щети нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същия не представи протокол от КАТ се поема от НАЕМАТЕЛЯ 100%.

3. В случай на кражба на наетия автомобил НАЕМАТЕЛЯТ уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключа на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от три месеца да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил.

4. При загуба, унищожаване или кражба на талона или номера НАЕМАТЕЛЯ дължи на фирмата обезщетение в размер на два наема на автомобила от ценовата листа.

5. При загуба, унищожаване или кражба на ключ, следва да бъде заплатена стойността му от НАЕМАТЕЛЯ в троен размер.


V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ всички суми определени в договора плюс депозита в момента на подписването му, в брой, по банков път или чрез кредитна карта - VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.