Hyundai i30 automatic NEWХарактеристики:

Година 2011
Двигател 1,6i
Места 4+1
Багажник 240l
Екстри аларма
централно
ел. стъкла
ел. огледала
ABS
климатик
стерео
ел. пакет
въздушни възглавници
CD
MP3 

Общи условия и цени:

2-4 дни 5-8 дни 9-15 дни 16-29 дни уикенд месец депозит
ask ask ask ask ask ask ask

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ за Наем на автомобили от Sand Grouse Auto
1. Автомобилът под наем се предоставя за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в добро техническо състояние и пълна изправност, снабден със задължително оборудване изисквано от органите на КАТ.

2. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне колата под наем, заедно с всички предадени му документи, в уговорения срок и първоначален пункт, съгласно, този договор. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не върне рентакар автомобила в посочения срок, той заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ както следва:

2.1. За закъснение при връщане на наетия автомобил повече от 1 час се таксува 50% от базовата цена по ценова листа, представляваща неразделна част от настоящия договор.

2.2. За закъснение повече от 3 часа се заплаща пълната наемна цена на автомобила за 1 ден, по ценова листа на Sand Grouse Auto.

2.3. При закъснение повече от 12 часа, от момента на изтичане на този договор, без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ на място, се счита за присвояване на наетия автомобил и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи на МВР и Застрахователната компания, като обявява наетото МПС и НАЕМАТЕЛЯ за издирване, а депозита остава в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.

3 .Наемната цена на автомобила се изчислява на базата на тарифите, определени в ценовата листа. Наемният период се изчислява на
базата на 24 часа.
Наемната цена включва:
•    24ч.наем на автомобил;
•    неограничен пробег;
•    застраховки "Гражданска отговорност"; "Пълно автокаско" и
"Злополука на местата в МПС";
•    платени пътни такси за територията на Република България;
•    20% ДДС;
•    допълнителен шофьор;
•    допълнително оборудване: Навигационна система; детски столчета, багажници, вериги за сняг и др.;
•    безплатна доставка и прибиране на наетия автомобил в рамките на гр. София, при наем над 5 дни, в рамките на работното време на компанията(от 09:00 до 19:00 - без почивен ден).
Цената за наем на кола не включва:
•    гориво /автомобила се наема с пълен резервоар и се връща по същия начин/;
•    застраховки за пътуване извън територията на Република България;
•    Щети по гумите на наетия автомобил;
•    доставка и прибиране на наетия автомобил, извън територията на София е възможна, като за тази услуга се заплаща допълнително по 0,20 евро/км.
•    Ако се нуждаете от доставяне или прибиране на наетия от Вас автомобил, от място различно от офис "Sand Grouse Auto" Рент а кар, моля разгледайте по-долу представените допълнителни такси.Допълнителните такси са валидни в случаите, в които Вашия наем на автомобил е под 5 дни или часът на доставка и обратно взимане на наетия автомобил е извън рамките на работното време на "Sand Grouse Auto" Рент а кар България.
Часови зони и тарифи за доставка и прибиране на автомобили от адреси в рамките на гр. София при наем на автомобил за период под 5 дни:
Понеделник – Неделя     08:30 – 19:00 ч.    19:00 – 22:00 ч.    22:00 – 08:30 ч.
    5 евро    10 евро    20 евро
4. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит на база тарифите в ценовата листа. Депозитът представлява гаранция (виж "Отговорности, права и задължения ня Наемателя") и не може да бъде използван за плащане при удължаване на срока. Депозитът се връща на НАЕМАТЕЛЯ, след като бъде върнат автомобила. При установяване на дребни повреди или липси (включително и по-малко гориво от договореното), стойността им се удържа от депозита.
ІІ.ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ.
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, когато е невъзможно той да продължи изпълнението на договора по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на фирмата.
2. НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които НАЕМАТЕЛЯТ или трето лице предизвиква в следствие на техническа неизправност, доказана с независима техническа експертиза.
ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

1.1.Да използва наетия автомобил по предназначение.

1.2.Да се отнася грижливо към автомобила, да съхранява документите и ключовете на автомобила със себе си.

1.3.Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност ( при договори сключени за период над 14 дни) и поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода на валидност на договора, отстраняването й се извършва от компетентни лица, след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ.

1.4.При настъпване на злополука, щета или повреда да извика органите на КАТ независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил.

1.5.Да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания за изясняване на случая.

2.  НАЕМАТЕЛЯТ няма право:

2.1.Да използва наетия автомобил за теглене на друг автомобил и ремаркета, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари.

2.2.Да не управлява наетия автомобил, когато той е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество.

2.3.Да не отдава на други лица управлението на наетия автомобил с изключение на упълномощените за това лица в този договор, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП и действащите закони на Република България.

3. Водачът на наетия автомобил трябва да притежава валидно удостоверение за правоуправление на МПС най-малко от 1 година, валидна лична карта и/или паспорт.
ІV.ЩЕТИ И САНКЦИИ
1. За щети по вина на НАЕМАТЕЛЯ в резултат на неправомерно използване на наетия автомобил, които не покриват застрахователните условия, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълния размер на щетата.

2  Щети нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същия не представи протокол от КАТ се поема от НАЕМАТЕЛЯ 100%.

3. В случай на кражба на наетия автомобил НАЕМАТЕЛЯТ уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключа на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от три месеца да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил.

4. При загуба, унищожаване или кражба на талона или номера НАЕМАТЕЛЯ дължи на фирмата обезщетение в размер на два наема на автомобила от ценовата листа.

5. При загуба, унищожаване или кражба на ключ, следва да бъде заплатена стойността му от НАЕМАТЕЛЯ в троен размер.
V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ всички суми определени в договора плюс депозита в момента на подписването му, в брой, по банков път или чрез кредитна карта - VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.